Atos je medzinárodná spoločnosť poskytujúca IT služby s ročnými tržbami vo výške 8,7 miliardy Eur a so 78 500 zamestnancami v 42 krajinách sveta. Atos prináša hi-tech transakčné služby, poradenstvo, systémovú integráciu a riadené služby, pričom poskytuje služby celosvetovej klientskej základni.

Pre spoločnosť ATOS poskytujeme komplexnú starostlivosť o ATL a BTL komunikáciu.