Logo a vizuálna identita aplikácie jMark, riešenie užívateľskej ergonómie a výtvarné riešenie užívateľského rozhrania aplikácie.