Naša práca bola ohodnotená aj viacerými prestížnymi oceneniami

2007Bronzový klinec (katégória Interactive&Online, za festival Wilsonic)

2003Prvé miesto za najlepší PF inzerát v odbornom časopise Strategie (klient Omnipublic)

2002Grand Prix Zlatý klinec (za kampaň Nie je nám to jedno), Zlatý klinec, 2x Strieborný klinec

2001Shortlist v súťaži Zlatý klinec v katogórii kampaň