Kompletný rebranding spoločnosti, logotyp, identita spoločnosti a dcérskych firiem.

Logotyp:

Galéria: