Popradský

Dizajn obalov pre celý rad rôznych druhov čajov BOP kategórie Wellness a produktové listy ako jeden z množstva mediálnych výstupov.

Ivan Korčok

Logotyp, Vizuálna identita, Kampaň

Dobrá úroda

Produktový dizajn

Ivan Korčok

Logotyp, Vizuálna identita, Kampaň

Chcem tu zostať

Logotyp, Vizuálna identita