Robert Mistrík

Mediálna kampaň pre nezávislého prezidentského kandidáta Roberta Mistríka, ktorá zahŕňa široké spektrum výstupov od stratégie, návrhu loga, vizuálov, cez web,
až po rôzne iné offline a online nosiče.

Ivan Korčok

Logotyp, Vizuálna identita, Kampaň

Dobrá úroda

Produktový dizajn

Ivan Korčok

Logotyp, Vizuálna identita, Kampaň

Chcem tu zostať

Logotyp, Vizuálna identita