SODB

V logu pre Sčítanie obyvateľov domov a bytov pre rok 2021 sa nám rátala hra s číslami, písmenami a symbolmi. Výsledkom je logotyp ako súčasť komplexnej vizuálnej identity, ktorá hravo reprezentuje projekt Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Ivan Korčok

Logotyp, Vizuálna identita, Kampaň

Dobrá úroda

Produktový dizajn

Ivan Korčok

Logotyp, Vizuálna identita, Kampaň

Chcem tu zostať

Logotyp, Vizuálna identita